Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.108/2017. számú ügyről szolgálati viszony megszüntetése tárgyában

A felperes az alperes rendőrkapitányságnál állt hivatásos szolgálati viszonyban, rendőrőrnagyként alosztályvezető beosztásban teljesített szolgálatot. A felperes a lakóhelyéül szolgáló társasház bejáratához közeli parkoló használata miatt nézeteltérésbe keveredett az egyik lakóval, amely miatt az érintett két esetben is a rendőrséghez fordult, annak segítését kérte.

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II. 10.171/2017. számú ügyről közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének tárgyában

A peres felek a 2014. december 11-én aláírt kinevezési okiratban abban állapodtak meg, hogy az alperes a felperest XY keresőképtelensége miatti távolléte idejére 2014. november 11-étől legfeljebb 2015. június 30-áig általános iskolai tanító munkakörben heti 40 órás munkaidővel közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.

Az iskola igazgatója 2015. május 26-án tájékoztatta a felperest, hogy kinevezése 2015. június 30-án lejár, ezért kiadja számára  az időarányosan számított szabadságát.

A felperes közalkalmazotti jogviszonya 2015. június 30-án megszűnt.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 21.175/2017 számú ügyben

A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a Főváros Ítélőtábla azon jogerős ítéletét, amelyben kötelezte a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványt a 2013. január 1. és 2015. november 26. között kapott ún. Tao-támogatás felhasználására vonatkozó adatok (köztük az e tárgyban kötött szerződések) kiadására.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.37.506/2017. számon hozott oktatási üggyel kapcsolatos jogorvoslati kérelem tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről

A kérelmező (volt egyetemi hallgató) a kérelmezett (egyetem) doktori iskoláját elvégezve a diplomaátadó ünnepségen lelkiismereti okokból megtagadta a belső szabályzat szerinti eskü szövegének letételét. Erre tekintettel az egyetem Szenátusa a diploma kiadását visszatartotta. A hallgató az egyetem felé jogorvoslati kérelemmel élt, melyben egyebek közt a diploma eskü nélküli kiadását, a belső szabályzat módosítását kérte. A kapott írásbeli választ nem találta kielégítőnek, úgy értékelte, hogy az egyetem a kéréséről hallgatott, ezért a bírósághoz fordult.

A perui Legfelsőbb Bíróság elnökének látogatása a Kúrián

Szakmai együttműködésről is tárgyaltak perui főbírák a Kúria vezetőjével. A Perui Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, valamint bírótársa, Javier Arevalo Vela dr. Darák Péternek, a Kúria elnökének meghívására 2017. november 10-én látogatott a Kúriára.

A két legfelsőbb bírósági fórum vezetői közötti első találkozó során a résztvevők megállapodtak egymással abban, hogy intézményeik elmélyítik szakmai kapcsolataikat. Az együttműködés keretében a perui főbíró meghívta a Kúria elnökét, hogy a közeljövőben hivatalos látogatást tegyen Limába.

Oldalak