Tájékoztató a Kfv.VI.37.739/2016. számú rendészeti tárgyú jelentős ügyben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. február 16.

Jogszerűtlen a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat, ha nem – vagy nem kellő részletezettséggel – tartalmazza a mérlegelés szempontjait.

A felperes társaival 2014. február 9-én megjelentek a Sándor-palotánál, a magukkal hozott létrát az épület déli homlokzatának erkélyéhez támasztották, azon felmásztak az erkélyre. Ott két molinót feszítettek ki, két zászlót a tartóikból kiemeltek. A rendőrök őket az erkély elhagyására többször felszólították, melynek 20 perc elteltével tettek eleget. A felperest és társait a rendőrök igazoltatták, majd a rendőrkapitányságra előállították, ott őket szabálysértés elkövetése miatt meghallgatták.
A felperes a rendőri intézkedés ellen panaszt nyújtott be, melyet az alperes határozatával elutasított. Kifejtette, a személyi szabadságot korlátozó intézkedés végrehajtása jog- és szakszerű volt, az megfelelt az arányosság követelményének.
A felperes keresete folytán eljárt elsőfokú bíróság jogerős ítéletében az alperes határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte. Kifejtette, a rendőröket intézkedési kötelezettség terhelte, az előállítás jogalapja fennállt. Azonban az arányosság törvényi követelményének megfelelés vonatkozásában a határozat érdemi indokolást nem tartalmaz, ezért érdemben nem felülvizsgálató. A megismételt eljárásra a bíróság azt az utasítást adta, hogy az arányosság tekintetében vizsgálni kell, volt-e olyan legitim cél, amely csak az előállítás útján volt elérhető.
Az alperes a jogerős ítéletet felülvizsgálati kérelemmel támadta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Osztotta az elsőfokú bíróság jogi érvelését, kiemelve, a bíróság nem minősítheti a támadott határozatot jogszerűnek olyan indokra hivatkozással, melyet a hatósági határozat nem tartalmaz. Az alperesi határozatban az előállítás arányosságához kapcsolódóan a mérlegelés szempontjai nem megállapíthatóak, annak okszerűsége nem tűnik ki.

Budapest, 2017. február 16.

A Kúria Sajtótitkársága