Tájékoztató a Kfv.VI.37.662/2016. számú földhasználati tárgyú jelentős ügyben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. február 16.

Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbeadásának vizsgálata körében meghatározó az írásbeli szerződés tartalma és értelmezése.

A felperesi beavatkozó írásbeli szerződéssel a felperes haszonbérletébe adott három – egymással szomszédos – szántó művelési ágú ingatlant. A szerződő felek a haszonbérleti díj mértékét egybefoglalták, majd ezen belül külön-külön rögzítették az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti díjat. Az alperesi beavatkozó a kifüggesztett szerződésre érvényes elfogadó nyilatkozatot nyújtott be. Az alperes határozatában a földhasználati szerződést az alperesi beavatkozóval, mint előhaszonbérletre jogosulttal jóváhagyta.
A felperes keresete folytán eljárt elsőfokú bíróság az alperes határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte. Álláspontja szerint a földterületek nem egybefoglalt haszonbér ellenében kerültek haszonbérbeadásra.
Az alperesi beavatkozó fellebbezést terjesztett elő az ítélettel szemben, a törvényszék jogerős ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Érvelése szerint a perbeli termőföldek közvetlen szomszédi kapcsolata nem állapítható meg. Ezt meghaladóan a szerződő felek szerződéses akaratát az elsőfokú bíróság helyesen vizsgálta, annak kiterjesztő értelmezésére nincs lehetőség.
A jogerős ítélet ellen az alperesi beavatkozó nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. Rámutatott, az első- és másodfokú bíróság a feltárt adatokat tévesen értelmezve jutottak arra a következtetésre, hogy a szerződő felek nem a földterületek egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbeadásában egyeztek meg. Ebben a körben döntő jelentőségű az írásbeli haszonbérleti szerződés tartalma, mely az éves bérleti díjat elsődlegesen egybefoglaltan tartalmazza. Így a szerződő felek több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbeadásában állapodtak meg, melyek egymással szomszédosak, ezért a kereset elutasítása indokolt.

Budapest, 2017. február 16.

A Kúria Sajtótitkársága