Például 03/18/2018
Például 03/18/2018

Kónya István: Az új büntetőeljárási kódex grandiózus alkotás

Az idén júliusban életbe lépő új büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) alapvető rendelkezéseiről, az eljárások gyorsaságának és hatékonyságának célul kitűzött javulásáról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Rádió Orientnek adott interjújában. Dr. Kónya István az Emberi Méltóság Tanácsának műsorában ismertette az eljárási kódexszel kapcsolatos legfontosabb változásokat 2018. március 12-én.

Tájékoztató a Pfv.V.20.582/2017/11. számú ügyben, érdemi döntés hiánya ún. eshetőleges kereset esetén

A felperes egy sportlétesítmény kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben vállalt munkálatok szünetelése idején felmerült állagmegóvási és őrzés-védelmi költségeinek megtérítését kérte. Keresetét az I. rendű – IX. rendű alperesekkel szemben úgy terjesztette elő, hogy elsődlegesen az I. rendű, míg a kereset vele szembeni alaptalansága esetén sorrendben a II. rendű, majd III. rendű és őket követő alperesek marasztalását kérte.

Az elsőfokú bíróság az I. rendű alperest marasztalta a kereset szerint. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.602/2017 számú ügyben, fizetett szabadság tárgyában

Az uniós jog helytelen alkalmazásával magánszemélynek okozott kárért a Magyar Állam csak kivételesen, meghatározott feltételek mellett tartozik helyt állni. A fizetett szabadság lehetőségétől való megfosztás sérti a magánélethez fűződő személyiségi jogot

A Kúria hatályában fenntartotta a felperes keresetét elutasító jogerős ítéletet.

Előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez bankokat és bankkártya-szolgáltatásokat érintő versenyügyben a Kúria

Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.415/2017. számú előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzéséről: Az 1990-es évek közepén a felperesi bankkártya kibocsátó társaságok szabályzataikkal lehetővé tették, hogy a kártyáikat kibocsátó és elfogadó bankok közösen meghatározzák a kibocsátó és elfogadó bankok közötti belföldi bankközi jutalékok (interchange fee) mértékét. Ennek nyomán hét bank, melyeknek többsége mindkét kártyatársaság rendszeréhez csatlakozott és melyek a kártyakibocsátói és elfogadói piac nagy részét lefedték, több tárgyalást követően, 1996.

A munkaügy kulcsfontosságú kérdéseiről az InfoRádióban

A Kúria két munkaügyben született kollégiumi véleményéről és a témában lefojtatott joggyakorlat-elemzésről beszélt dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában 2018. március 8-án. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője elmondta, a joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelményének megsértése témakörökben 2017-ben közzétett kollégiumi vélemények a két jogterület kapcsán mutatkozó bizonytalanságot hivatottak feloldani.

Oldalak