Kereső

Például 11/21/2018
Például 11/21/2018
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2018. május 22. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a jubileumi jutalom megfizetése iránt indított perben az Mfv.II.10.645/2017. számú ügyről
2018. május 22. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a túlszolgálattal kapcsolatos illetménykülönbözet megfizetése iránti perben az Mfv.II.10.672/2017. számú ügyben
2018. május 18. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A védői pozíció nem jelenthet mentesülést a hamis tanúzás jogkövetkezményei alól
2018. május 18. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A megismételt eljárásban hozott újabb ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamába előzetes fogvatartásként be kell számítani a feloldott jogerejű ítélettel kiszabott szabadságvesztésben töltött időt is
2018. május 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.372/2017. számú ügyről kártérítés tárgyában
2018. május 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató kártérítés és elmaradt munkabér tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.377/2017. számú ügyről
2018. május 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.399/2017. számú ügyről
2018. május 17. Sajtóközlemények, hírek - - Rokontartás szabályait vizsgálta joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián – sajtó-háttérbeszélgetés
2018. május 14. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: ki kell alakítani az új eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának következetes, a jogkereső állampolgár számára átlátható gyakorlatát
2018. május 14. Sajtóközlemények, hírek - - Megjelent a Kúria 2017-es Évkönyve
2018. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.275/2017. számú ügyről
2018. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató munkáltatói felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.323/2017. számú ügyről
2018. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató kártérítés megfizetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.338/2017. számú ügyről
2018. május 10. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek Emlékeztető A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2018. május 2-3. napján tartott Országos Tanácskozásáról
2018. május 10. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének (2018. május 3.) állásfoglalásai a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel (Pp.) összefüggésben felmerülő jogértelmezési problémákról
2018. május 10. Sajtóközlemények, hírek - - Mikor felelős a munkáltató a munkavállalónak okozott egészségkárosodásért? – sajtó-háttérbeszélgetés
2018. május 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Kúriai döntés a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egyoldalú csökkentését is érintő ügyben
2018. május 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A munkaidő-beosztás módosítását a felek megállapodása alapján a 97. § (5) bekezdésében foglalt indokok és az ott meghatározott határidő vonatkozásában az Mt. 135. § rendelkezései nem zárják ki. Ez azonban nem jelenti a megállapodás „korlátlanságát”
2018. május 8. A Kúria a médiában - - Darák Péter a Kúria választási döntéseiről
2018. május 7. Sajtóközlemények, hírek - - Reklámjogi kérdések a Pázmány Egyetem nemzetközi konferenciáján

Oldalak