Aktualitások
Dr. Kalas Tibor a Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének nyilatkozata a Magyar Időkben, a 2018. január elsején hatályba lépő új közigazgatási perrendtartás témájában
Magyar Idők: A KRESZ-tábla miatt is indulhat per. Forrás: Magyar Idők. A tudósítást a forrásban megjelölt szerkesztőség engedélyével tesszük közzé. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.486/2016. számú ügyről végkielégítés tárgyában
A felperes 1993. augusztus 1-jétől létesített munkaviszonyt az alperes jogelődjével. A 2008. szeptember 1-jei jogutódlást követően a munkáltató az alperes lett, amely mint az Sz. Egyházmegye által fenntartott intézmény világnézetileg ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.483/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában
A felperes kézbesítő munkakörben állt az alperes alkalmazásában. 2013 augusztusától kezdődően vele szemben 42 db panaszbeadványt nyújtottak be, amely miatt az alperes fokozott ellenőrzést rendelt el. Az erről készült vizsgálati jelentés alapján az alperes ...
TOVÁBB >>>
Megjelent a Kúria online folyóiratának legfrissebb száma
Az idei joggyakorlat-elemző csoportok munkájába nyújt betekintést a „Forum Sententiarum Curiae” címmel megjelenő tudományos igényű online folyóirat ...
TOVÁBB >>>
A környezetvédelem jogalkalmazási tapasztalatairól tanácskoztak az Ombudsmani Hivatalban- Darák Péter: „Perdöntőek lehetnek a megalapozott szakértői vélemények”
A környezeti felelősségről szóló irányelv végrehajtásának uniós és hazai tapasztalatairól tartottak konferenciát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 2017. április 24-én, Budapesten ...
TOVÁBB >>>
„A megújuló országos bírósági könyvtári rendszer a bírósági ítélkező munka támogatásában” - Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, előadása a szegedi NETWORKSHOP konferencián
Az NIIF Program keretében 2017. április 19-21. között huszonhatodik alkalommal került megrendezésre a legrangosabb hazai számítógép-hálózati konferencia, a NETWORKSHOP 2017. A rendezvény házigazdája idén a Szegedi Tudományegyetem, helyszíne az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK – 6722 Szeged, Ady tér 10.) volt ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló az Mfv.III.10.399/2016/5. számú, megváltozott munkaképességű személyek ellátása tárgyában hozott jelentős határozatról
A felperes 1996. január 1-től rendszeres szociális járadékban részesült, amely ellátást 2012. január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 33. § (1) bekezdése alapján – rehabilitációs ellátásként folyósítottak. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kfv.V. 35.657/2016/5 számú ügyről, mely szerint a „lábon álló erdő” nem azonos a földterülettel, annak nem alkotórésze, adójogi szempontból ingónak minősül, ezért az értékesítéséről kibocsátott számla alapján az adózó levonhatja az áfát
A felperes az általános forgalmi adó (áfa) bevallásában levonható adóként szerepeltette azoknak a számláknak az adótartalmát, amelyek ”lábon álló erdő” értékesítéséről kerültek kibocsátásra. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztatás a Kúria Kfv. V. 35. 599/2016/9. számú ítéletéről, amely megállapította az adó alóli mentességet a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
A másodfokú adóhatóság (alperes) - helybenhagyva az elsőfokú adóhatósági határozatot - azt állapította meg, hogy a felperes tevékenysége nem minősül általános forgalmi adó (áfa) mentesnek, ezért terhére adóhiánynak minősülő adókülönbözetet írt elő, mellőzte az adóbírság kiszabását, de késedelmi pótlékot számított fel. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztatás a Kúria Kfv. V. 35.505/2016/7. számú ítéletéről, amelyben állást foglalt a súlyosítási tilalomról és egyéb eljárási jogszabályok megsértésére vonatkozó érvelésekről
A Kúria az ügyben hatályában fenntartotta a másodfokú jogerős adóhatósági határozat ellen előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítéletet. ...
TOVÁBB >>>