Közlemények kúriai döntésekről

Összefoglaló a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő számítása tárgyában hozott Mfv.III.10.384/2017. számú határozatról

Az alperes az 1987. január 31-én született felperes által 2011. december 12-én előterjesztett, rokkantsági nyugdíj megállapítására irányuló igénybejelentést – a munkaügyi bíróság ítéletével, majd a másodfokú társadalombiztosítási szerv végzésével elrendelt új eljárásban meghozott, 2016.

2018. április 9.

Összefoglaló a nők kedvezményes öregségi nyugdíja tárgyában hozott Mfv.III.10315/2017. számú határozatról

Az alperes a 2016. április 21-én kelt határozatával – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (1) bekezdése, (2a) bekezdése és 43. § (2) bekezdése alkalmazásával – elutasította a felperes öregségi nyugdíj megállapítása iránti igénybejelentését.

2018. április 9.

Összefoglaló a társadalombiztosítási ellátások költségeinek megtérítése ügyében hozott Mfv.III.10.114/2017. számú határozatról

Az alperes jogelődje 2010. november 10-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 88. § (1)-(2) bekezdése, 89. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 339. §-a és 345. §-a alapján – két határozatot hozott, amelyekben C. J. biztosított 2006.

2018. április 9.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.425/2017. számú ügyről illetmény visszakövetelése tárgyában

Az alperes 2010. május 1-jétől 2015. április 30-áig tartó határozott időre létesített szerződéses szolgálati viszonyt a felperessel, őrmester rendfokozatban, állományba vételekor komplex nyelvvizsga hiányában felsőfokú végzettséggel nem rendelkezett.

2018. április 5.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.006/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és járulékai tárgyában

A felperes 2012. december 1-jétől állt az alperes alkalmazásában főigazgató munkakörben 2010. november 30-áig terjedő határozott időre szóló munkaszerződéssel. Az alperes a munkaviszonyt 2014. január 31-én közölt felmondással, 2014. február 1-jétől kezdődő 2 hónap felmondási idővel megszüntette.

2018. április 5.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.081/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2006. június 1-jétől lakossági és kisvállalkozói értékesítési tanácsadó munkakört töltött be az alperesnél. 2010. július 24-én megbízást kapott a k-i fiók vezetésére, mely feladatot 2011. január 1-jéig látta el.

2018. április 5.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.189/2017. számú ügyről rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2003. november 1-jétől állt az alperesnél alkalmazásban. 2008. május 1-jétől ellenőrzési koordinációs munkatárs munkakörben dolgozott. Feladata a jegy- és bérletellenőrzést végző vállalkozókkal történő kapcsolattartás, a szolgáltatás felügyelete és koordináció volt. 2012.

2018. április 5.

A munkáltató által munkavégzés céljából a terheltre bízott tehergépjárműbe tankolt üzemanyag folyamatos eltulajdonításának büntetőjogi értékelése

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.466/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról.

2018. április 4.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása megállapítása ügyében a Kúria nemzetközi szerződésbe ütközés okán az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. (Mfv.III.10.147/2017/6.)

A felperes 2011. december 31. napjáig rokkantsági nyugdíjban részesült, amely rehabilitációs, majd rokkantsági ellátásként került folyósításra a korábbi 91.535 forintos összeg helyett 41.850 forint havi összegben.

2018. április 3.

Belföldön nem biztosított külföldön munkát vállaló személy szolgálati ideje és nyugdíja (Mfv.III.10.130/2017/7.)

A felperes 1986. július 1. napjától Németországban élt a családjával, ahol szoftver fejlesztőként, szabad foglalkozású mérnökként, mint önálló vállalkozó dolgozott, nyugdíjjárulékot nem fizetett, és a német nyugdíjszerv közlése szerint német szolgálati időt sem szerzett. A felperes 1986.

2018. április 3.

Oldalak