Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a véleménynyilvánítás elfojtása miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése iránti munkaügyi perről a Kúria Mfv.II.10.609/2017/4. számú ügyében

A felperes tanár munkakörben állt az alperes jogelődje alkalmazásában. Gyermeke ugyanabban az iskolában tanult, ahol a felperes dolgozott. 2014.

2018. április 27.

Tájékoztató a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát méltatlanság címén felmentéssel megszüntető munkáltatói intézkedés jogellenessége megállapítása tárgyú döntésről, Mfv.II.10.504/2017/3

A felperes 2010. január 15-étől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. 2014. február 14-én a munkáltató a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 63.

2018. április 27.

Tájékoztató felmondás jogellenessége tárgyában született döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.285/2017. számú ügyben

A felperesek forgalmi ellenőrként álltak az I. rendű alperes alkalmazásában. A II. rendű alperes részéről a kiszervezett forgalmi- és utasellenőrzés szolgáltatás nyújtása részben saját munkavállalókkal, részben alvállalkozó által foglalkoztatott munkavállalókkal történt.

2018. április 25.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.170/2017. számú ügyben

A felperes 2011. március 22-étől állt az alperes alkalmazásában területi képviselő munkakörben.  2012. június 16-án írásbeli figyelmeztetésben részesült. Ezt követően a munkáltató felmondással szüntette meg a jogviszonyát az Mt. 65. § (1) bekezdésére, illetve 66. § (2) bekezdésére alapítottan.

2018. április 25.

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.857/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

I. A szabályszerűen lefolytatott és dokumentált megbízhatósági vizsgálat során a közlekedésrendészeti járőr által a közlekedési szabálysértést elkövető védelmi tiszt által felajánlott jogtalan előny elfogadása megvalósítja a Btk. 294.

2018. április 20.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.562/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

I. A bíróság hatásköre a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételkeret felső határához igazodik.
II. Közvádas büntetőügyben a felülvizsgálati indítvány illetékmentes.

2018. április 20.

Tájékoztató a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről, Pfv.IV.20.966/2017.

A jogerős ítélet megállapította, hogy a polgármesteri hivatal I. rendű alperes és az önkormányzat II. rendű alperes megsértették a felperes jóhírnevét azzal, hogy 2010.

2018. április 19.

A felülvizsgálati eljárásban nem mellőzhető a törvényesen beszerzett és értékelt igazságügyi szakértői vélemény

Tájékoztató a Kfv.VI.37.768/2017. számú építési tárgyú egyedi ügyben, a Kúria a felülvizsgálat során ténybeli felülmérlegelést nem végezhet.

2018. április 18.

Tájékoztató a készfizető kezesek helytállása tárgyában hozott a Pfv.I.22.156/2017. számú döntésről

A perben nem álló Kft. hitelt vett fel az alperes pénzintézettől. A felperesek a Kft. tartozásának visszafizetéséért közjegyzői okiratba foglaltan készfizető kezességet vállaltak. A Kft.

2018. április 18.

Oldalak