Adatvédelmi tájékoztató

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Kúria ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése és védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint a rendszer működtetésekor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt.

1.    A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak Internet címéről (IP) naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel azokat. (A honlapon történt bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A tartalomszolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személynek nem adhatja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől a tartalomszolgáltató.)

2.    Az Elérhetőségek menüpontban szereplő címeken a Kúria lehetőséget biztosít bejelentések és egyéb elektronikus levelek beküldésére, elektronikus leveleket ezen a felületen keresztül fogad.

3.    Tekintettel arra, hogy az internet biztonsági kockázatokkal működő nyílt hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Kúria felelősséget nem vállal.

4.    A Kúria nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal információinak felhasználásából adódó kárért, ideértve a weboldal részbeni vagy teljes elérhetetlenségéből, elavultságából vagy adatvesztéséből adódó károkat is.

5.    A Kúria weboldalai, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állhatnak.

6.    A Kúria fenntartja magának a jogot, hogy e nyilatkozatát a felhasználó értesítése nélkül megváltoztassa, de kötelezi magát arra, hogy az a változások után is megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak.

7.    A változások akkor lépnek hatályba, amikor azok a weboldalon megjelennek.