slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Sajtóközlemény

FHB Kereskedelmi Bank Zrt. felperesnek Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránt Pfv.V.21.791/2014. számon megindított perében a Kúria 2014. november 26. napján meghozta az érdemi döntését, amelynek írásba foglalása a 2014. évi XXXVIII. törvény 15. § (6) bekezdése alapján legkésőbb nyolc napon belül, kézbesítése pedig további három napon belül történik meg. A döntés tartalmáról a kézbesítést követően jelenik meg sajtó közlemény a Kúria honlapján.

Budapest, 2014. november 28.

Sajtóközlemény

A Magyar Cetelem Bank Zrt. felperesnek a Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria Gfv.VI.30.382/2014. számon 2014. november 28. napján meghozta érdemi döntését, amelynek írásba foglalása a 2014. évi XXXVIII. törvény 15. § (6) bekezdése alapján legkésőbb 8 napon belül, kézbesítése pedig további 3 napon belül történik meg. A döntés tartalmáról a kézbesítést követően jelenik meg sajtóközlemény a Kúria honlapján.

Budapest, 2014. november 28.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.184/2014/4.szám alatt hozott ítéletéről

A felperes 1985-től állt közszolgálati jogviszonyban az alperessel, illetve jogelődjével. 2010. május 29-én kelt levelében közölte a munkáltatói jogkör gyakorlójával, hogy egy év múlva, 2011. május 31-én tölti be 59. életévét,  eléri az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort, így a levele megírásakor hatályos, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint a földhasználati nyilvántartásban szereplő adat törlésére csak a jogszabályi feltételek fennállása esetén kerülhet sor

Kfv.III.37.752/2014

A perbeli szántó művelési ágú ingatlanok használatára mind a felperesnek, mind az beavatkozónak érvényes polgári jogcíme áll fenn haszonbérleti szerződés alapján. A földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó a felperes, a beavatkozó kérte a felperes használati jogának törlése mellett a saját földhasználati jogának bejegyzését. Az elsőfokú hatóság határozatával a felperes földhasználati jogát törölte, a beavatkozó földhasználati jogát kérelmének megfelelően bejegyezte.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint a közigazgatási bírság kiszabható önálló határozattal és más intézkedéssel együtt is

Kfv. III.37.716/2014/4.

Környezetvédelmi bírság kiszabásának csak a 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet előírásainak betartásával kerülhet sor.

Engedélyköteles, de átmenetileg egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott - a környezetre bizonyítottan nem veszélyes -  tevékenység miatt nem szabható ki bírság, ha a tevékenység egyidejű korlátozását, felfüggesztését vagy megtiltását nem tartja indokoltnak a hatóság és ennek érdekében nem intézkedik.  ( 26.§.(1) (2) (3) bekezdés )

Budapest, 2014.november 26.

Oldalak

Például 11/28/2014
Például 11/28/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.