slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

A libanoni Legfelsőbb Bírói Tanács elnöke a Kúrián

A Libanoni Köztársaság Semmítőszékének és Legfelsőbb Bírói Tanácsának elnöke, Jean Daoud Fahed úr hivatalos magyarországi tartózkodása során 2015. április 23-án találkozott és megbeszélést folytatott dr. Darák Péterrel, a Kúria elnökével.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.454/2014. számú ügyről - átszervezés tárgyában

A felperes 2003. április 1-jétől állt az alperes alkalmazásában ingatlan bérbeadási osztályvezetői munkakörben. A 2010. január 11-én kelt e-mail a fogyasztói üzletág átmeneti átszervezését tartalmazta. E szerint 2010. januárjától 2010. június 30-áig a felperes, mint kereskedelmi bérbeadási projektvezető vezetői felelősséggel irányítja a teljes „bérbeadási csomagot”, illetve felelős annak megvalósításáért. B.J., mint megbízott kereskedelmi vezető vezetői felelősséggel irányítja a napi kereskedelmi ügyeket.

Sajtóközlemény a Pfv.VI.21.543/2014/6. számú különösen munkaigényes ügyben

Autópálya építéshez szükséges nyomvonal kialakítása érdekében az alperes jogelődje az érintett ingatlanrészekre vonatkozó vételi ajánlatokkal kereste meg a XXV. r. felperest. A XXV. r. felperes hajlandó volt az  eladására, de csak az általa megjelölt vételáron és azzal a kikötéssel, hogy a négy ingatlanból kettőt az alperes jogelődje teljes egészében megvásárol, mert azok megosztása esetén a megmaradt rész számottevően értéktelenebbé válna. Az alperes jogelődje mindezeket elfogadta és a felek a szerződéseket megkötötték.

A hatóság a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételek ellenőrzése során jogosult kizárólag az ENAR nyilvántartásra alapozni döntését, de ebben a körben tájékoztatási kötelezettség terheli

Kfv.III.35.191/2014
Az elsőfokú hatóság határozatával a felperest az agrár-környezetgazdálkodási támogatásból kizárta, mivel az ENAR nyilvántartásból származó adatokra figyelemmel megállapította a szarvasmarha létszám kérelemtől való eltérését. A felperes fellebbezése folytán eljáró alperes határozatával az elsőfokú határozatot helyes indokainál fogva helybenhagyta.

Sajtóközlemény a Gfv.VII.30.109/2015. számú OTP Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó vélelem megdöntése iránti perben a Kúria végzéséről

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Törvény) alapján a pénzügyi intézmények (bankok) által a Magyar Állam ellen indított perek közül a Kúria az OTP Ingatlanlízing Zrt. ügyében is meghozta döntését.

Oldalak

Például 06/03/2015
Például 06/03/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.