slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A Kúria Elnöke pályázatot hirdet 2015. évre az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására Tovább >>

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Összefoglaló a 2015.március 5. napján hozott határozatról a Kúria Bfv. II. 1 223/2014. ügyben

Az ittas járművezetést elkövető akkor is eltiltható a járművezetéstől, ha olyan gépi meghajtású járművet vezetett ittasan, amelynek vezetése nem kötött engedélyhez.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált különösen munkaigényes ügyről – bírói szolgálati jogviszony megszüntetése tárgyában

A munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2003. március 3-ától állt az alperes alkalmazásában kezdetben rendszergazda, utóbb informatikai vezető munkakörben. Az alperes 2012. február 22. napján rendkívüli felmondással szüntette meg a felperes munkaviszonyát.

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált ügyről közvetett diszkrimináció tárgyában

A felperes 2007. november 22-étől szerkesztő-riporter munkakörben fennálló munkaviszonyát csoportos létszámleépítésre hivatkozással 2011. augusztus 30-án közölt rendes felmondással megszüntették.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint a bíróság érdemi döntését csak az Alaptörvénynek, törvénynek megfelelő önkormányzati rendelet alapján hozhatja meg

Kfv.V.35.200/2014/6.

A felperes 2003. december 10-től volt tulajdonosa a 121.402 m2 alapterületű, „kivett, feltöltött terület” megnevezésű ingatlannak (ingatlan). Az ingatlanból 120.030 m2 beépítésre nem szánt övezet, 1.372 m2 pedig övezetbe nem sorolt közterület volt. Az ingatlanon 2012 évben nem állt építmény, ezt megelőző időszakban nem tartozott telekadó hatálya alá.

Oldalak

Például 03/05/2015
Például 03/05/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.