Aktualitások
Ha az elkövető magatartása az állatkínzás törvényi tényállásába illeszkedik, akkor az büntetőjogi, és nem közigazgatási jogi jogsértés.
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.314/2017. számú jelentős ügyben 2018. február 7-én hozott határozatáról. I. A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki állatkínzás bűntettében [2012. évi C. törvény (Btk.) 244. § (2) bekezdés a) pont], s ezért pénzbüntetésre ítélte. A másodfokon eljárt törvényszék a terheltet 6 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, míg egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. II. A terhelt védője felülvizsgálati indítványt nyújtott be elsődlegesen a bűnösség megállapítása miatt. ...
Korábban kibocsátott sajtóbelépők érvényességéről
A Legfelsőbb Bíróság által korábban, a sajtó képviselői részére kiadott, a Kúria épületébe történő belépésre jogosító igazolványok 2018. március 31-ig érvényesek, újak kiadására nem kerül sor. Az újságíró szövetségek, illetve ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.753/2017/4. számú egyedi ügyben, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésből fakadó követeléssel szembeni beszámítás kizártságáról
Az I. rendű felperes és az alperes közbeszerzési eljárás alapján egy iskolaépület felújítása és bővítése tárgyában kötöttek vállalkozási szerződéseket. Az I. rendű felperes keresetében a szerződésekből eredő vállalkozói díj- és kártérítési igényei tekintetében kérte az alperes ...
Döntött a Kúria kampányidőszakban politikai témákkal foglalkozó műsorban megjelenési lehetőség biztosítását érintő ügyben
Tájékoztató a Kvk.I.37.353/2018/2. számú választási ügyben: a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a jogsértés ténye és a közzétételi kötelezettség körében helyben hagyta az NVB 510/2018. számú határozatát, a bírság ...
A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlatot vizsgálja joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián
A Magyra Idők napilap arról tudósít, hogy még a nyári ítélkezési szünet előtt megtartja alakuló ülését a Kúrián az a joggyakorlat-elemző csoport, amely a migrációs perek tapasztalatait összegzi. A cikk 2018. március 22-én ...
Az ellenőrzés alapján hozott határozatból, ha mulasztás megállapítására kerül sor, a jogsértés tényének egyértelműen ki kell derülnie
Tájékoztató a mezőgazdasági támogatások felhasználásával kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításához szükséges jogalap meghatározásával kapcsolatos határozatról Kfv. 35.404/2017/3 ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.757/2017. számú, bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről
A jogerős ítélet elutasította a felperesek keresetét, amely a Ptk. 349. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 339. § (1) bekezdése alapján bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén 15.519.535.000 forint megfizetésére irányult. A felperesek ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.900/2017 számú ügyben, a büntető eljárásról való tudósítás alapvető szabályai tárgyábaN
A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a felperes (volt magas rangú rendőrtiszt) keresetét az ellene (is) folyamatban lévő büntető eljárásról szóló tudósítások kapcsán nagyobb részben elutasító jogerős részítéletet. ...
Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.321/2017/12. számú határozatáról közszolgálati jogviszony rendeltetésellenes és az egyenlő bánásmód tilalmába ütköző megszüntetése tárgyában
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a peres felek között 2002. április 15-étől állt fenn határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, melynek keretében a felperest jogi végzettséggel rendelkező közbeszerzési biztosként foglalkoztatták főtanácsosi besorolási fokozatban ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.335/2017. számú elvi jelentőségű ügyéről szolgálati viszony bűncselekmény elkövetése miatti megszüntetéséről és utóbb a vád alóli felmentésről
A másodfokú bíróság 2011. december 8-án kelt ítéletével a hivatásos szolgálati viszonyban álló felperest bűnösnek mondta ki két rendbeli hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettében és ezért halmazati büntetésül egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélőtábla a 2012. május 30-án kelt jogerős ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, a felperes terhére megállapított bűncselekményt két rendbeli vesztegetés bűntettére módosította. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK