slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a kereshetőségi jogról és a rendkívüli jogorvoslati eljárásban eldönthető jogkérdésekről, indítványokról

Kfv.V.35.716/2013/9.

A Magyar Nemzeti Bank jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (alperes) határozata I. pontjában azonnali hatállyal törölte a pénzügyi szervezettel (felperes) szerződéses kapcsolatban álló, nyilvántartásba vett függő ügynököket, a II. pontban figyelmeztette a felperest, hogy abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság területén függő ügynök szolgáltatását kívánja igénybe venni, maradéktalanul tartsa meg az e tevékenység végzésére irányuló jogszabályi rendelkezéseket.

Tájékoztató a Pfv.I.21.930/2014. számú, a Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. felperesnek Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria elvi jelentőségű ítéletéről

A perben az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Megállapította, hogy a felperes az egyes perbeli időszakokban alkalmazott általános szerződési feltételek egyike esetében sem tudta a tisztességtelenség törvényi vélelmét megdönteni, elsődlegesen azért nem, mert az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő általános szerződési feltételei nem feleltek meg a Kúria 2/2014. PJE határozatával értelmezett átláthatóság elvének.

Tájékoztató a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Zrt. felperesnek Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria ítéletéről

Gfv.VII.30.407/2014/4

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendelkezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján indult perben a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék kereset elutasításáról szóló ítéletét.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a  jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Oldalak

Például 12/19/2014
Például 12/19/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.