slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Bfv.II.1818/2014. számú büntetőügyben hozott elvi jelentőségű döntésről: a rablás és a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás elhatárolása tárgyában

I. A járásbíróság a 2014. február 28. napján meghozott ítéletében a terheltet bűnösnek mondta ki 1 rendbeli lopás bűntettében és 2 rendbeli csalás vétségében. Ezért őt – halmazati büntetésül – 2 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra ítélte és 61 470 forint vagyonelkobzással sújtotta.

Tájékoztató a Bhar.III.6/2015. számú büntetőügyben hozott, az orvosi hálapénzhez kapcsolódó elvi jelentőségű döntésről

A törvényszék a 2014.év március hó 7. napján kihirdetett ítéletével az  I. rendű,  II. rendű, III. rendű, IV. rendű,  VI. rendű,  IX. rendű ,  XI. rendű és  a XII. rendű vádlottat 1-1 rendbeli,  VIII. rendű, X. rendű és  XIII. rendű vádlottat 2 – 2 rendbeli, az 1978.évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.) 251. §-ának (1) bekezdésébe ütköző vesztegetés vétségében, az V. rendű vádlottat pedig 7 rendbeli, a régi Btk. 251. §-ának (1) bekezdése szerinti és a (2) bekezdés utolsó fordulata alapján minősülő vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek.

Tájékoztató a Bfv.I.172/2015. számú büntetőügyben hozott, a törvényes vád értelmezése kapcsán hozott döntésről

Az eljárt bíróságok a terhelt bűnösségét az 1978. évi IV. törvény 195. § (1) bekezdése szerint minősülő kiskorú veszélyeztetésének bűntettében állapították meg. Ezért a terhelttel szemben kettő év börtönbüntetést, és a közügyektől kettő év eltiltást szabtak ki, egyidejűleg elrendelték a terhelttel szemben korábban alkalmazott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását. A terheltet ugyanakkor az ellene folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak bűntette [1978. évi IV. törvény 198.

Tájékoztató a Bfv.I.329/2015. számú büntetőügyben hozott döntésről az elévülést megszakító eljárási cselekmények értelmezése tárgyában

Az eljárt bíróságok a VII. rendű terhelt bűnösségét az 1978. évi IV. törvény 274. § (1) bekezdés c) pontja szerint minősülő 2 rendbeli társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében állapították meg, és vele szemben összesen 360 000 forint pénzbüntetést szabtak ki.

Oldalak

Például 08/28/2015
Például 08/28/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.