slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék és egyéb követelés tárgyában

A Kúria M.II. tanácsa által 2014. szeptember 24-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.185/2014. számú ügyről.

A felperesek napi 12 órás munkaidő beosztással álltak az alperes alkalmazásában. Keresetükben a kiadni elmulasztott munkaközi szünet időtartamára túlmunkapótlék és ugyanezen időre állásidőre járó személyi alapbér megfizetésére kérték kötelezni az alperest.

Tájékoztató Pfv.IV.20.968/2014. sz. ügyben

I. A Ptk. 327. § (1) bekezdésében az elévülés félbeszakadására okot adó cselekmények felsorolása taxatív, ezért az egyéb jogszabályi rendelkezésre való utalás hiányában a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény elévülésének megítélésére a Btk-nak a büntethetőség elévülésének megszakadására vonatkozó rendelkezései nem irányadók.

II. A Ptk. 360. § (4) bekezdése a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény érvényesíthetőségét absztrakt módon, az adott bűncselekmény és nem a konkrét elkövető büntethetőségének elévülési idejéhez igazodóan szabályozza.

4. Nyilvánosság Konferencia a Győri Ítélőtáblán

Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló törvény koncepciója címmel rendezett konferenciát a Győri Ítélőtábla 2014. szeptember 26. napján. A konferencián különböző hivatásrendek – bírák, ügyészek, ügyvédek és rendőrök – és a sajtó képviselői vettek részt. Meghívott előadó volt a rendezvényen dr. Darák Péter a Kúria elnöke is. Az esemény a hallgatóság aktív közreműködésével teret adott a vélemények ütköztetésének és a tapasztalatok cseréjének.

Budapest, 2014. szeptember 29.

A Kúria Sajtótitkársága

Bíróságok napja - a bírói függetlenség deklarálásának évfordulóján

Dr. Darák Péter elnök úr ünnepi beszéde itt  megtekinthető. 
A Bíróságok Napján a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük és példamutató életpályájuk elismeréseként díjakat adtak át.

Oldalak

Például 10/01/2014
Például 10/01/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.