Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
TÁJÉKOZTATÓ A KFV.III.37.889/2015/7. SZÁMÚ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÜGYBEN
Amennyiben ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához más eljárás szükséges, úgy a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd mellett más ügyvéd is jogosult lehet. ...
TÁJÉKOZTATÓ A BT.III.1505/2015. SZÁMÚ BÜNTETŐÜGYBEN HOZOTT ELVI DÖNTÉSRŐL: A SOK VÁDPONTOT ÉRINTŐ RÉSZLEGES MEGALAPOZATLANSÁGOT MÁSODFOKON A SZÜKSÉGES BIZONYÍTÁS TERJEDELMÉTŐL FÜGGETLENÜL KI KELL KÜSZÖBÖLNI.
A kijelölés folytán eljárt törvényszék – több vádirat egyesítését követően – a 2014. február 28-i ítéletével az I. r. vádlottat felbujtóként, nyereségvágyból és több emberen elkövetett emberölés, különböző elkövetői minőségben elkövetett több rendbeli minősített rablás, fegyvercsempészet, lőfegyverrel visszaélés miatt mint visszaesőt életfogytig tartó fegyházra és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a fegyházbüntetésből legkorábban 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. ...
TÁJÉKOZTATÓ A BT.III.1503/2015. SZÁMÚ BÜNTETŐÜGYBEN HOZOTT ELVI DÖNTÉSRŐL: A TÖBB EMBEREN ELKÖVETETT EMBERÖLÉSRE VONATKOZÓ FELBUJTÁS CSAK ABBAN AZ ESETBEN ALKOTHAT TÖRVÉNYI EGYSÉGET, HA UGYANAZON TETTES LEGALÁBB KÉT EMBERÖLÉSI CSELEKMÉNYÉRE VONATKOZIK.
Az első fokon eljárt törvényszék P. T. I. r. vádlottat mint felbujtót, a II. r. vádlottat mint tettest előre kitervelten, az I. r. esetében nyereségvágyból is elkövetett emberölésben találta bűnösnek, ezért előbbit 11 évi, utóbbit 10 évi fegyházra, továbbá mindkettőjüket 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. a III. r. vádlottat pedig a II. r. vádlott tettesi emberölési cselekményéhez kapcsolódó bűnsegély miatt emelt vád alól felmentette. ...
TÁJÉKOZTATÓ A BFV.II.1256/2015. SZÁMÚ BÜNTETŐÜGYBEN HOZOTT ELVI DÖNTÉSRŐL: AZ ISMÉTELT FELÜLVIZSGÁLATI INDÍTVÁNY FOGALMA. A TÉNYBŐL TÉNYRE VONT KÖVETKEZTETÉS ÉS A JOGI KÖVETKEZTETÉS ELHATÁROLÁSA.
A törvényszék az I., II. és III. rendű terheltet társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160. § (1) bekezdés] és rongálás bűntette [Btk. 371. § (3) bekezdés a) pont] miatt végrehajtandó börtönre és közügyektől eltiltásra ítélte. ...
DR. MADARÁSZ GABRIELLA A KÚRIA KÖZIGAZGATÁSI- MUNKAÜGYI KOLLÉGIUMA SAJTÓSZÓVIVŐJÉNEK NYILATKOZATA AZ III/01637/2015 AB HATÁROZATTAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL AZ INFORÁDIÓBAN
Az Alkotmánybíróság megállapította az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény-ellenes, ezért azt a Magyar Közlönyben történt közzétételére, 2014. január 4-ére visszaható hatállyal megsemmisítette. ...
TÁJÉKOZTATÓ A PFV.II.21.191/2015. SZÁMÚ AJÁNDÉK VISSZAKÖVETELÉSE IRÁNTI EGYEDI ÜGYRŐL
A per 2009. március 31-én szeptember 14. napján indult. A felperes a lakhatását biztosító jelentős értékű ingatlanát gyermekeinek, az I-II. rendű alpereseknek ajándékozta 20 évre szóló haszonélvezeti jogának fenntartásával. A benyújtott keresetében téves feltevésre és létfenntartása veszélyére hivatkozással az ajándékot visszakövetelte. ...
Képi összefoglaló a Kúria 2016. január 18-i Teljes Üléséről
A Kúria elnöke Csemegi Károly születésének 190. évfordulójára Teljes Ülést hívott össze, annak érdekében, hogy az első Büntető törvénykönyv világhírű megalkotójáról a Kúria méltóan megemlékezzen ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON ELBÍRÁLT MFV.I.10.287/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL RENDES FELMONDÁS TÁRGYÁBAN
A felperes 2011. július 18-ától állt az alperes alkalmazásában folyamatszervező munkakörben. Az alperes a felperes munkaviszonyát 2012. június 6-án kelt, és ugyanezen a napon kézbesített rendes felmondással 2012. július 6. napjával szüntette meg az Mt. 87. §-ának (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 89. § (3) bekezdésére hivatkozással. A felmondásban foglaltak szerint: „ (...) Ön az elmúlt, viszonylag hosszú időszakban sajnos több tekintetben sem felelt meg a munkakörével szemben támasztott munkáltatói elvárásoknak. Munkáját hanyagul, rendkívül sok hibával és rossz minőségben végzi. A vállalt határidőket – indokolatlanul – rendszeresen túllépi. (…) önálló munkavégzésre nem alkalmas, amennyiben olyan sok hibával és mulasztással végzi a munkáját, hogy teljesen esetleges az, hogy egy Önre bízott feladat az adott határidőre értékelhető szinten elkészül-e vagy sem.” A teljesség igénye nélkül három, a felmondást megalapozó esetet is felsorolt. ...
Tájékoztató a Pfv.II.21.246/2015. számú egyedi ügyről élettársi közös vagyon megosztása iránti per
A per élettársi közös vagyon megosztása iránt indult. A felperes állította, hogy a 2010 novemberében elhunyt örökhagyóval élettársi kapcsolatban élt, az alperesek – az örökhagyó gyermeke és felesége – szerint az örökhagyó házassági életközössége nem ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK