slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A Kúria Elnöke pályázatot hirdet 2015. évre az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására Tovább >>

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató Pfv.IV.20.072/2015. sz. ügyben

A találmány oltalomképességének megítélése a szabadalmi oltalom újdonság hiányára alapított megsemmisítése iránt indult eljárásban.

A Kúria a Kfv.II.37.894/2014/13. számon hozott elvi döntésében értelmezte az Szmtv. 2.§ bj) pontja alapján a törvény személyi hatályát

A Kúria által felülvizsgált ügyben a hatóság a közjegyző által vezetett nyilvántartásban szereplő élettársi nyilatkozatra alapított tartózkodási engedély iránti kérelmet előterjesztő felperes tekintetében - a kiutasításról szóló határozat indokolásaként – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (Szmtv.) hatályának hiányát állapította meg, mellyel a Kúria nem értett egyet.

Tájékoztató a Bfv.I.1.381/2014. számú ügyhöz

A terhelt 2002. április 14. napján este kidobóként teljesített szolgálatot az A. községben található bárban, ahol ittas állapotban jelent meg Sz. Sz. és W. Z. sértett. Sz. Sz. sértettről köztudomású volt, hogy képzett küzdőharcos. A sértett megérkezését követően vitába keveredett a szórakozóhely egyik tulajdonosnőjével, és őt bántalmazta. Jobb öklével többször arcon ütötte a bárpulton belül tartózkodó tulajdonosnőt, aki rászólt a terheltre, hogy távolítsa el Sz. Sz.

Oldalak

Például 03/27/2015
Például 03/27/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.