slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált ügyről- a munkáltató bérfizetési kötelezettsége tárgyában

Mfv.I.10.702/2013.

Az alperes 2006. február 1-jétől kezdődően a felperesi társaság ügyvezetője volt, amely megbízásáról 2009. március 19-én lemondott. Levelében utalt arra, hogy az ügyvezetői tisztségről való lemondását követően gazdasági igazgatói munkaköre és a beosztása megmaradt, azonban szóban kezdeményezte a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. A felperes álláspontja szerint  az ügyvezetői tisztségről lemondás egyúttal az alperes munkaviszonyát megszüntető munkavállalói rendes felmondást  is jelentett.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált ügyről- baleseti kártérítés tárgyában

Mfv.I.10.630/2013.

A munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes balesete akként következett be, hogy az általa használt gép mosójából az elhasználódott hűtővizet szivattyúzta le egy erre rendszeresített kocsira szerelt 200 literes hordóba. A megtelt hordó szerszámmosóhoz kiürítés céljából történő tolatása közben egy vízvető emelkedőn a kocsi megbillent, a hordó felborult, a felperes egyensúlyát vesztve hanyatt esett. A baleset következtében három hátcsigolya és bal csukló orsócsont törését szenvedett el.

Összefoglaló a Kúria döntéséről az Mfv.III.10.649/2013. számú, Khetv. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő korhatár előtti ellátás megállapítása tárgyában indult ügyben hozott határozatról

A másodfokú társadalombiztosítási szerv az alperes 2012. május 17-én kelt határozatát – amellyel a felperes korhatár előtti ellátás megállapítására irányuló kérelmét elutasította – helybenhagyta. A munkaügyi bíróság a másodfokú határozatot az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú szervet új eljárásra, az ellátás 2012. április 21. napjától való megállapításra kötelezte, mert a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khetv.) 7.

Oldalak

Például 11/02/2014
Például 11/02/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.