Aktualitások
A szegedi Pro Jure Egyesület látogatása a Kúrián
A jogalkalmazás aktuális kérdéseit is megvitathatták szegedi joghallgatók a Kúria elnökével. A Szegedi Tudományegyetem jogi karán működő Pro Jure Egyesület tagjai 2017. szeptember 12-én látogattak a legfőbb bírói fórum székházába. ...
Az európai uniós legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített Legjobb Gyakorlatok Útmutató rövid angol nyelvű ismertetői
Elkészültek az európai uniós legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített Legjobb Gyakorlatok Útmutató rövid angol nyelvű ismertetői. A szakmai anyagok a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” ...
Tájékoztató a Kfv.VI.35.321/2017. számú általános forgalmi adót érintő jelentős ügyben
A bíróság ítéletében nem állapíthatja meg a számla szerinti gazdasági esemény hiányát, ha ezt az adóhatóság határozatában nem vitatta. Az elsőfokú adóhatóság határozatában kötelezte a felperest áfa adónemben adóhiánynak minősülő adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék ...
Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.644/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről
A Kúria 2017. szeptember 20. napján helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság 30/2017. (VII.5.) számú határozatát, amely az alábbi kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítsa a Városligeti Építési Szabályzatot, hogy a Városliget közpark megengedett legkisebb teljes értékű zöldfelülete 70 % legyen?” ...
Megkezdődött a bírók felkészítése az új közigazgatási perrendtartásra
Szakmai nyitókonferenciával kezdődött az a rendezvénysorozat, amely során a bírók, bíróságok és igazságügyi alkalmazottak felkészülhetnek az új közigazgatási perrendtartási (Kp.) rendszer és szabályok életbe lépésre. A megnyitót és konzultációs ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.768/2016. számú munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában
A felperes 2011. szeptember 26-ától állt az alperes alkalmazásában, az sz-i telephelyen pénzügyi ügyintéző, majd kereskedelmi ügyintéző, 2013. január 1-jétől értékesítő csoportvezető munkakört töltött be. A munkaköri leírása meghatározta a sales office manager (SOM) munkakör célját, feladatát. A felperes munkaviszonyát az alperes 2015. június 1-jén kelt felmondással szüntette meg 30 napos felmondási idő biztosítása mellett. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.763/2016. számú rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában
A felperes 1992. április 1-jén létesített határozatlan idejű munkaviszonyt az alperesnél vállalkozásfejlesztési szaktanácsadó munkakörben. A felperes 2006. és 2007. években gyermeke és saját betegsége miatt keresőképtelen volt. E távolléttel, illetve annak igazolásával összefüggésben a felek között e-mail váltások történtek 2006. december 20-ától 2007. május 2-áig bezárólag. ...
Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.35.131/2017. számon meghozott, néhai mezőgazdasági őstermelő adóhatóság általi adómegállapításával kapcsolatos jeletnős ügyében
Néhai adózó mezőgazdasági őstermelő volt, aki azonban a halálát megelőző utolsó négy évben nem nyújtott be adóbevallást. Elhunytát követően a fizetendő adóját az adóhatóság állapította meg hatósági eljárás keretében. Ennek összegszerűségét az örökös vitatta, mert álláspontja szerint az adóhatóság indokolatlanul alacsony költséghányaddal számolt. Okfejtése szerint, bár költségszámlák nem álltak rendelkezésre, azonban ez esetben becslést kellett volna alkalmazni a jövedelmezőség tényleges megállapítása érdekében ...
A Kúria rejtett kincsei és kulturális értékei – Bírósági séták a Kulturális Örökség Napjai során
Több száz látogató volt kíváncsi a Kúria épületére, a Markó utcai Igazságügyi Palota rejtett érdekességeire és a legfelsőbb bírói fórum működésére a Nyílt Napon 2017. szeptember 17-én. A Kúria idén először csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz ...
Legyen a vendégünk! Séták a Kúrián
A Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva a Kúria is elérhetővé kívánja tenni a nagyközönség számára az Igazságügyi Palota építészeti és művészeti értékeit, bemutatva a százesztendős műemlék épület történetét, ezért 2017. szeptember 17-én, vasárnap ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK