slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A Kúria Elnöke pályázatot hirdet 2015. évre az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására Tovább >>

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria határozatáról a külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán eltöltött idő magyar szolgálati időként való elismerésének tárgyában

Mfv.III.10.231/2014/4.számú

A felperes kereseti kérelmében a romániai felsőfokú tanulmányok időtartamának (1970. október 1. - 1974. szeptember 1.) a nyugdíjrész számítása során magyar szolgálati időként való figyelembe vételét kérte. Álláspontja szerint a felsőoktatásban nappali tagozaton folytatott tanulmányai idejét nem csak a jogszerzés, de a nyugdíj számítása során is szolgálati időként kell figyelembe venni. Vitatta a felperes, hogy ő kérte volna az egyetemi éveinek román szolgálati időként való elismerését. Az alperes a kereset elutasítását kérte.

Tájékoztató a Gfv.VII.30.032/2015. számú Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. felperesnek a Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria végzéséről

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmények (bankok) által a Magyar Állam ellen indított perek közül a Kúria a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. ügyében az alperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet – elkésettségére tekintettel - hivatalból elutasította.

Budapest, 2015. január 29.

A Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató Kúria döntéséről a Gfv.VII.30.307/2014. számú ügyben

A felperes a 2010. szeptember 16-a óta felszámolás alatt álló gazdasági társaság hitelezőjeként keresetével annak megállapítását kérte, hogy az I. r. és a II. r. alperes mint az adós vezető tisztségviselői, a 2008. október 20-án bekövetkezett fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal az adós vagyona 672.237.111 Ft-tal csökkent, illetve a hitelezők követeléseinek teljes kielégítése meghiúsult.

Tájékoztató a Pfv.V.21.961/2014/7.számú különösen munkaigényes egyedi ügyben

Az I.r. felperes és a II.r. felperes jogelődje 1997. október 27-én öt évre szóló együttműködési szerződést kötöttek az alperessel könyvkiadók és -kereskedők részére komplex szolgáltatásokat nyújtó új típusú disztribúciós és értékesítési rendszer létrehozására. Az együttműködés azonban nem teljesítette gazdasági várakozásaikat. Ezt álláspontjuk szerint az alperes hibás és késedelmes teljesítése, nem megfelelő együttműködése idézte elő, és szerintük az alperes szerződésszegése folytán az egyik szerződéses partnerüknek is jelentős mértékű kára keletkezett.

Oldalak

Például 01/31/2015
Például 01/31/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.