slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Sajtóközlemény

A Nemzeti Választási Bizottság iránymutatást adott ki 14/2014.sz. alatt, hogy a nemzetiséghez való tartozás meghatározásánál a KSH, mely népszámlálási adatai vehetők figyelembe. A Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálásakor, osztva a NVB álláspontját, megállapította, hogy a nemzetiséghez tartozás kritériuma kizárólag az, hogy a nyilatkozó, mely nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

Bánatpénz vagy vételár előleg fizetéséhez kapcsolódó általános forgalmi adó visszaigénylésének kérdéseiről döntött a Kúria a Kfv.V.35.390/2013. számú ügyben

Az adóhatóság a felperesnél 2010. október, november, december hónapokra áfa adónemben végzett bevallások utólagos vizsgálatára irányuló pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzés eredményeként határozatával a felperes terhére adókülönbözetet állapított meg, amelyet jogosulatlan visszaigénylésnek minősített, az összeg kiutalását elutasította és a felperest adóbírság megfizetésére kötelezte.

Oldalak

Például 08/20/2014
Például 08/20/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.