Aktualitások
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.679/2017. számú ügyről nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában
A felperes útkezelő szakmunkás munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A felperes 2012. április 4-én – az irodára menet közben – a frissen mosott és még nedves lépcsőn megcsúszott, hozzávetőlegesen három lépcsőt csúszott lefelé és ért földet anélkül, hogy elesett volna. Az éjszaka folyamán fájdalmai fokozódtak, ezért másnap felkereste a kórházat, ahol kétoldali térdízületi belső félhold sérülést véleményeztek és műtétet hajtottak végre rajta ...
Tájékoztató településképi bejelentési eljárással kapcsolatos döntésről
A Kúria a Kfv.IV.37.159/2018/4. számú ügyben hozott határozatot.
Ha egy adott időszakra vonatkozó közterület-használat úgy keletkezik, hogy a településképi bejelentésre a polgármester nem nyilatkozik, a fél az adott időszakon túl a településképi igazolás egy éves érvényességi idejére nem hivatkozhat ...
Értékes kutatások - A Kúria 2018. évi gyakornoki programja
Lezárult a Kúria idei, immár ötödik alkalommal meghirdetett gyakornoki programja. 2018-ban hat egyetem tizenegy hallgatója kutathatott a legfőbb bírói fórum kollégiumaiban. A doktoranduszok olyan izgalmas jogkérdéseket vizsgáltak meg, mint a választási szabályok változásának hatásai, a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei és lehetőségei Magyarországon vagy a polgári jogi személyiségvédelem ...
A közigazgatási bíróságok döntési mozzanatai az Európai Unióban
Az Európai Unió Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságai és Államtanácsai Egyesületének (ACA-Europe) szemináriumán vett részt Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2018. december 2-4-én Kölnben ...
Az új eljárási kódexek segítik a bíróságok munkáját, gyorsabb és alaposabb ítélkezést tesznek lehetővé
Az Országgyűlés plenáris ülésen számolt be dr. Darák Péter a Kúria 2017. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységéről 2018. december 13-án. Az Országgyűlés valamennyi frakciója akként foglalt állást, hogy támogatják a beszámoló elfogadását a szavazásnál ...
Az a társadalombiztosítási ellátás, amit a KATA alanya nem kisadózóként kap, nem vehető figyelembe mentességi okként
A Kúria a Kfv.I.35.074/2018/6. számú ügyben hozta meg határozatát.
A felperes 2016. 10. 03. napjával jelentkezett be a KATA hatálya alá, és bejelentette, hogy mivel gyermeke október 18-án tölti be a 3. életévét és ekkor szűnik meg a gyermeknevelési ellátás, amely több mint 30 napja fennáll, októberre nem fizet adót ...
Hét éves az állami intézmények korrupció elleni összefogása Magyarországon
A Belügyminisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, az Állami Számvevőszék, az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Nemzeti Bank közösen értékelték az elmúlt évben elvégzett korrupcióellenes tevékenységüket 2018. december 10-én az Országházban megtartott kerekasztal-beszélgetésen. ...
Tájékoztató ügyeleti díj tárgyában meghozott határozatról
A Kúria az Mfv.II.10.297/2018-as számú ügyben hozott határozatot. A döntés elvi tartalma: I. Abból a körülményből, hogy a közalkalmazott felperesek egyműszakos munkarendben dolgoztak, nem következik, hogy az általános munkarend szerint kerültek foglalkoztatásra, így heti pihenőnapjuk is mindig ugyanarra az egymást követő két naptári napra (szombat, vasárnap) esett. ...
Anyagi jogi kapcsolat, vagyis kereshetőségi jog hiányában a kereset elutasításának van helye
A Kúria a Mfv.II.10.140/2018-as számú ügyben hozott határozatot 2018. november 28-án. 2013-ban az oktatási intézmény (művészeti iskola) igazgatói állásának betöltésére pályázatot írtak ki, amelyre a II. rendű alperes jelentkezett. Az oktatási intézményben dolgozó pedagógusok – közöttük a felperesek is – jelezték a pályázatot elbíráló és a megbízási jogkört gyakorló I. rendű alperes számára, hogy a II. rendű alperes intézményvezetői megbízását az ahhoz szükséges végzettség hiánya miatt nem támogatják. ...
Összefoglaló az öregségi nyugdíj megállapítása tárgyában hozott határozatról
Tájékoztató a 2018. október 18. napján tárgyaláson kívül elbírált, Mfv.III.10.474/2018 számú határozatról. Az Ukrajnából 2012. november 20-án Magyarországra áttelepült, 2009. április 14-től 2015. június 30-ig az ukrán társadalombiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban részesült felperes a magyar társadalombiztosítási szervnél 2015. július 3-án előterjesztett igénybejelentésben 2015. július 1-től öregségi nyugdíj megállapítását kérte. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK