Aktualitások
Tájékoztató a Kúria jelentős határozatáról közalkalmazott garantált illetménye és a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész tárgyában, a Mfv.II.10.080/2016. számú ügyben
Az alperes 2013. január 11-én kelt intézkedésével rendelkezett a felperes következő fizetési fokozatba (E fizetési osztály 6. fizetési fokozatba) sorolásáról, és a felperes havi illetményét 2013. január 1-jétől a következők szerint állapította meg: a garantált illetmény összesen 103.240 forint (kerekítve 103.200 forint), a garantált összegen felüli, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 66.700 forint, így az összilletmény 169.900 forint. ...
Tájékoztató a Kúria közigazgatási határozat felülvizsgálatáról szóló Mfv.II.10.048/2016/4. számú ügyről az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók munkaideje tárgyában
A felperesi munkáltató 2014. július 7. és 2014. szeptember 30-a között 14 alkalommal egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat, s velük olyan tartalmú munkaszerződést kötött, amely rögzítette a napi tíz órás munkaidőt, illetve az adott napra fizetendő munkabért. A megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve ellenőrzést végzett, és megállapította, hogy két munkavállaló foglalkoztatása jogsértő volt, mivel a munkáltató a munkavállalóknak csak az alapbért fizette ki a napi nyolc órát meghaladó munkavégzés esetén is, bár ez az időtartam rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül, így további 50% bérpótlékot kellett volna fizetni. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2016. számú ügyről munkaviszony megszüntetése tárgyában
A felperes 2013. augusztus 1-jétől állt az alperes alkalmazásában műszaki és létesítményigazgató munkakörben. A felperes munkaköréhez tartozott egyebek mellett az alperes által biztosított helyszínen a rendezvények műszaki feltételeinek megteremtése, ezen belül az áramvételezési helyek kialakítása. Az alperes tulajdonában lévő úgynevezett Kalocsa-szekrények (áramvételezési helyek) műszaki állapota nem volt megfelelő, ezért a felperes 2014 tavaszán javaslatot tett új szekrények beszerzésére, amelyről az intézkedés 2014 június közepén megtörtént. 2014 augusztus első hétvégéjén rendezvény volt, amelynek előkészítése a felperes feladatát képezte. Ennek során a Kalocsa-szekrényeket kellett üzembe helyeznie a fürdő területén, amelyhez nem járult hozzá állítva, hogy azok műszaki állapota nem megfelelő, és javaslatot tett egy külső vállalkozó megkeresésére. Az ügyvezető egy másik munkavállalót bízott meg a feladat elvégzésével. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.668/2015. számú ügyről munkaviszony megszüntetése tárgyában
A felperes az alperesnél heti 10 órában sperma-laboratórium vezető és minőségügyi vezető munkakörbe tartozó feladatokat látott el, további heti 30 órában pedig kutató-fejlesztő biológusként végezte a munkáját. Az alperes a felperes jogviszonyát 2013. november 5-én kelt felmondásával szüntette meg. Ennek indokolása szerint „Munkaköre a gazdasági társaságunknál történő átszervezések folytán 2013. december 31. napjával megszűnik. A munkahelyén betöltött munkakörhöz szükséges képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen olyan másik munkakör amit fel tudnánk ajánlani cégünknél, jelenleg nincs.” A felperes módosított keresetében a felmondás jogellenességének megállapítását kérte, arra hivatkozással, hogy az átszervezés közlésekor a munkáltató nem ajánlott fel másik státuszt, ugyanakkor hirdetéseket adott fel 2013 októberétől kezdődően biológusi szakképzettséget igénylő munkakör ellátására. ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.104/2016/15. számú egyedi ügyben, a tervezési szerződés díjra vonatkozó módosításának értelmezése
A peres felek, illetve jogelődjeik között tervezési szerződés jött létre. A szerződésben a tervező díját a beruházáshoz megkapott állami céltámogatáshoz, mint vetítési alaphoz viszonyított százalékos mértékben határozták meg. A tervezőnek járó ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.011/2016. számú ügyről munkaviszony megszüntetése tárgyában
A felperes 2009. december 1-jén létesített munkaviszonyt az alperes jogelődjével. A munkáltatói jogutódlást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója elhatározta bizonyos munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését. A munkáltató a felperessel abban állapodott meg, hogy munkaviszonya 2012. augusztus 31-én közös megegyezéssel fog megszűnni. 2012. augusztus 27-én a közös megegyezéses megszűnés időpontját a felek 2012. december 31-ére változtatták. 2012. december 13-ai egyeztetésen elhangzott a végső döntés, amely szerint nem kívánnak a felperessel a továbbiakban együttműködni, a munkaviszonya 2012. december 31-ével megszűnik. A felperes 2012. december 14-én telefonon keresőképtelenségét jelentette be. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.019/2016. számú ügyről szolgálati jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában
A felperesek bírói szolgálati jogviszonyban álltak, míg Magyarország Köztársasági Elnöke a felső korhatár elérésére tekintettel 2012. június 30-ával felmentette őket. Az I. rendű felperes 2012. június 1-jétől 2014. március 18-áig, a II. rendű felperes 2012. július 1-jétől 2013. április 30-áig igazságügyi alkalmazottként dolgozott. ...
Tájékoztató Pfv.II.20.273/2016. számú egyedi ügyről, házastársi közös vagyon megosztása iránti perben
Az eljárás 2008-ban indult házasság felbontása és járulékai iránt, a felperes a házastársi közös vagyon megosztása iránt is keresetet terjesztett elő.
A felek az életközösség alatt jelentős értékű vagyont szereztek, több ingatlant vásároltak, ingóvagyontárgyakat vettek és egymással szemben elszámolási igényeket érvényesítettek. ...
Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által elbírált Mfv.II.10.086/2016. számú jelentős ügyről a kötetlen munkarend és a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó kötelezettség tárgyában
A peres eljárásban érintett három munkavállaló áruházvezető-helyettesként állt a felperes alkalmazásában. A munkáltató elvárta, hogy az áruház nyitva tartási idejében hétfőtől szombatig 6 órától 22 óráig, vasárnap 8 órától 19 óráig egy-egy ügyeletes vezető tartózkodjon az áruház területén és végezzen munkát. Ennek a helyettes vezetők az általuk elkészített ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK